cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification online

Privacy Policy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van DAW, gevestigd te Hertog Aalbrechtweg 2 in Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40635001, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, inclusief de verplichte administratie die hiervoor nodig is voor leden- en contributieadministratie.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Geboortedatum

·  Geslacht

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

In de ledenadministratie (via Sportlink):

Indien u lid wordt: gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Na opzegging wordt uw account in de ledenadministratie, gevoerd in Sportlink (systeem in eigendom van en verplicht in gebruik vanuit de KNZB), geblokkeerd en op ‘oud lid’ gezet. Dit gebeurd uiterlijk 6 maanden na de datum einde lidmaatschap.

In de financiële administratie (via het boekhoudpakket):

Alleen in de financiële administratie voor 7 jaar i.v.m. bewaarplicht. Het aantal persoonsgegevens in de financiële administratie is echter beperkt tot:

A) In geval van automatische incasso worden geen individuele rekeninggegevens in de financiële administratie opgeslagen (inning via een gezamenlijke batch betaling).

B) In geval van handmatige betaling van contributie naar DAW zijn als gevolg hiervan alleen uw bank/betaalgegevens en uw naam in de financiële administratie aanwezig

Alle overige genoemde persoonsgegevens in de tweede kolom zijn niet in de financiële administratie aanwezig en worden alleen in de ledenadministratie in Sportlink geregistreerd. 

Geheel:

·       Ledenadministratie

·       Contributieadministratie

·       Penningmeester

Gedeeltelijk:

·       Commissie, trainer(s) en coaches van de afdeling waar je gaat sporten (excl. bankgegevens)

In uitzonderingsgevallen:

·       Belastingdienst (alleen in geval van een controle waarin wettelijke inzage in gegevens wordt vereist).

Het verrichten en versturen van aankopen (o.a. bij aanschaf van kleding en gepersonaliseerde artikelen)

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  (Kleding)maat

·  Bankgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

·       Producent

·       Vervoerder

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren: inzage in websitebezoek.

·  Cookies

Toestemming

Bij ieder websitebezoek. Zie voor meer info het sub kopje Cookies

·       Websitebeheerders DAW

·       Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

·       Ledenadministratie

·       Contributieadministratie

·       Penningmeester

·       Projectgroep organisatie jubileum of andere bijzondere gebeurtenis

Ter controle op aanwezigheid van VOG’s voor trainers.

·  Naam

·  In bezit zijn van een VOG ja/nee

Vitale belangen

3 jaar (VOG-beleid KNZB)

·       VOG-functionaris die zorgdraagt voor de administratie van de VOG’s.

·       Registratie in Sportlink

Beeldmateriaal dat wordt gebruikt in het kader van verslaglegging van een evenement, of de promotie van evenementen of van de vereniging algemeen.

·  Beeldmateriaal

Gerechtvaardigd belang

Mogelijk beeldmateriaal voor de promotie van evenementen, of de vereniging in het algemeen, of verslaglegging van eerder voorgekomen evenementen van de vereniging. Dit zal in de meeste gevallen gaan om overzichtsfoto’s met meer dan 1 persoon.

Bezwaar maken is altijd mogelijk en wij zullen dan de verwerking van het persoonlijke beeldmateriaal staken.

·       Bezoekers publieke website

·       Ontvangers nieuwsbrieven

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bv. voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Cookies die worden gebruikt zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website gebruikersvriendelijk te maken voor de bezoeker. Deze cookies onthouden instellingen ten behoeve van uw volgende bezoek. De informatie in dit type cookies wordt niet gedeeld met andere organisaties of bedrijven. Functionele cookies worden altijd geplaatst.

 

2. Analytische cookies

Websites plaatsen analytische cookies om te meten hoe vaak een website wordt bezocht. De beheerder kan op basis van deze bezoekersstatistieken zien welke pagina’s goed worden bezocht en welke pagina’s niet. Bezoekersstatistieken geven inzicht in wat er op de website verbeterd kan worden om de bezoeker nog beter te helpen. In dit type cookies wordt geen data opgenomen die naar individuele personen is te herleiden. Uw privacy wordt niet geschaad. Analyse cookies worden altijd geplaatst.

3. Tracking cookies van derden

Deze cookies houden het surfgedrag van individuele personen bij. Dit kan gebruikt worden om gerichte advertenties mogelijk te maken.

DAW plaatst geen tracking cookies op haar website en heeft enkel functionele en technische cookies in gebruik, voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en voert verder geen analyses uit van cookies of andere informatie over uw bezoek. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:         Bestuur DAW

E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u daarvoor als eerste contact met ons op.

Op grond van de AVG heeft u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

 

Onze Sponsors

Home