cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification online

BannerAanmeldformulier lidmaatschap DAW
Velden met (*) zijn verplicht

A.u.b. een voornaam invullen (van het aan te melden lid, niet van de ouder/verzorger)
A.u.b. een achternaam invullen (van het aan te melden lid, niet van de ouder/verzorger)
- - Voer uw geboortedatum in. Deze moet voor vandaag liggen.
Invalid Input
Format: 4 getallen spatie 2 letters OF 4 getallen 2 letters
A.u.b. een straat invullen
A.u.b. een huisnummer invullen (alleen numeriek)
A.u.b. een woonplaats invullen
Voer uw telefoonnummer in (10 cijfers met evt. streepje)
Voer uw e-mail adres in
U heeft geen sport gekozen. Kies a.u.b. uw gewenste sportKies een van de opties
Upload uw pasfoto t.b.v. de Digitale Waterpolokaart benodigd voor de KNZB.


Kies een van de 4 categorieën.
Voer een datum in
Kies ja of nee
Invalid Input
Geef alleen cijfers - maximaal 5
Invalid Input
Geen geldige IBAN. Voer een geldig IBAN nummer in.
Voer de eigenaar van de rekening in
Invalid Input
U dient voor automatische incasso akkoord te gaan met de machtiging


Maak a.u.b. uw keuze
Foute invoer
Fout

Het lidmaatschap geldt voor een geheel verenigingsjaar en loopt van 01 juli t/m 30 juni . Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan (m.u.v. Superspetters). De contributie voor instap gedurende het verenigingsjaar wordt naar rato berekend (bijvoorbeeld: Aanmelding per 1 februari betekent contributie voor 5 maanden voor het resterende verenigingsjaar (Feb,Mrt,Apr,Mei,Jun).

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd middels opzegging met het formulier “opzeggen lidmaatschap” op onze website (u vindt het onder ledenzaken,   https://daw.nl/uitstroom-leden ) vòòr 1 juni (= 1 maand voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar).

Het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap c.q. van deelname aan de verenigingsactiviteiten ontslaat het lid niet van zijn/haar financiële verplichtingen jegens de vereniging voor de rest van het lopende verenigingsjaar. Door het insturen van deze aanmelding gaat het lid akkoord met de voorwaarden voor het lidmaatschap.

De voor een minderjarige mede ondertekenende wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd) verklaart zich hierdoor aansprakelijk voor de (financiële) verplichtingen jegens de vereniging van die minderjarige.

Accepteren voorwaarden lidmaatschap is verplicht
Gegevens van de aanmelder van het nieuwe lid
Invalid Input
Invalid Input
Voer de hiernaast staande bevestigingscode in
Andere code genereren bij niet leesbaar - klik hier A.u.b. de code correct overnemen. Probeer het nogmaals.


Privacydisclaimer
Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt. Deze worden niet gedeeld met derde partijen en dienen enkel voor intern gebruik van DAW Alkmaar ten behoeve van de leden en contributieadministratie. Zie ook hier voor het DAW privacybeleid.
Gegevens inzake ziektes of andere medische relevante gegevens willen wij zo min mogelijk vastleggen en verwerken in de systemen.
Mochten er zaken zijn waar de trainer rekening mee moet houden adviseren wij u de trainer hier mondeling over te informeren.

Home