cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Club van 100

Club van Honderd

Naast de zwem- en polovereniging DAW bestaat ook de “Stichting  Vrienden van DAW/VVC”, of kortweg de Club van Honderd. Dit is een zelfstandige club van mensen die begaan zijn met het wel en wee van de vereniging DAW, waarbij de jeugd van de vereniging de belangrijkste doelgroep voor de Stichting is. De Club van Honderd bestaat uit leden en oud-leden van DAW, maar ook uit ouders van leden en andere sympathisanten, die jaarlijks minimaal een donatie van € 50,= betalen.

De gelden die de leden van de Club van Honderd bijeenbrengen worden besteed aan activiteiten/projecten binnen de vereniging waarbij de prioriteit bij de jeugd ligt. De diverse commissies binnen DAW kunnen een voorstel met een verzoek voor financiële ondersteuning indienen bij het bestuur van de Club van Honderd. Deze beoordeelt of het project beantwoord aan de doelstelling van de Club van Honderd en kan op basis van het verzoek een bedrage voor het project ter beschikking stellen van de vereniging. Sinds 2003 heeft de Stichting voor een bedrag van ruim €40.000,= financiële ondersteuning gegeven aan een groot aantal activiteiten/projecten.  

Behalve financiële ondersteuning van verenigingsactiviteiten houdt het bestuur van de Club van Honderd haar eigen leden door middel van een nieuwsbrief op de hoogte van de zaken die binnen de vereniging en Club van Honderd spelen. Tevens worden in deze nieuwsbrief de leden op de hoogte gesteld aan welke activiteiten financiële  steun is verleend. Deze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per jaar. Tenslotte organiseert de Club van Honderd voor haar leden jaarlijks een bijeenkomst in het clubhuis van de vereniging. Tijdens deze jaarbijeenkomst, die door veel leden als een soort reünie wordt ervaren, ontmoeten de leden elkaar en worden vele herinneringen uit het recente of verder weg gelegen verleden opgehaald. Bij deze bijeenkomsten wordt altijd een gastspreker uitgenodigd die een lezing houdt over een “sport gerelateerd” onderwerp. Enkele gastsprekers van de afgelopen jaren zijn o.a. Paul Metz, Jos van Kuijeren, Edith van Dijk, Jack Brakeboer, Jan Kossen (directeur KNZB), Cees Rein van den Hoogenband (clubarts van PSV en "vader van.....")en Toon Gerbrands. Deze bijeenkomst wordt altijd afgesloten met een voortreffelijk warm en koud buffet.

Bij de oprichting was de eerste doelstelling om tenminste 100 leden te hebben die elk voor 100 gulden per jaar de stichting steunen. Die doelstelling hebben we enige jaren geleden gehaald, maar inmiddels zijn we weer onder de 100 beland. We hebben dus dringend aan uitbreiding van ons ledental. De gulden is al weer lang geleden door de euro vervangen en de bijdrage is naar rato aangepast en bedraagt tegenwoordig € 50.

 Als het werk van de Club van Honderd uw sympathie heeft en u ook uw naam op het bord in de hal van het clubhuis vermeld wil hebben en graag bij de jaarbijeenkomst aanwezig wilt zijn, schroom dan niet en sluit u bij ons aan. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Piet (P.G.) Hartland (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook kunt u uw bedrijf als lid aanmelden. In dat geval krijgt U uw naam/logo op een tweemaal zo groot naambord vermeld en de kosten bedragen slechts €100 per jaar.

 

 

Club van 100 Contacts

Piet Hartland

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Max Delissen

Voorzitter Club van 100

Onze Sponsors

Home